Kleist TITJUR Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 18. november 2010. # Pensionsversicherungsanstalt mod Christine Kleist. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberster Gerichtshof - Østrig. # Socialpolitik - ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår beskæftigelse - direktiv 76/207/EØF - artikel 3, stk. 1, litra c) - nationale retsforskrifter, der gør det lettere at afskedige arbejdstagere, der har erhvervet ret til pension - formål bestående i at fremme yngres beskæftigelse - nationale retsforskrifter, hvorved alderen for erhvervelse af ret til denne pension fastsættes til 60 år for kvinder og 65 år for mænd. # Sag C-356/09.