Kleist TITJUR Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. listopadu 2010. # Pensionsversicherungsanstalt proti Christine Kleist. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberster Gerichtshof - Rakousko. # Sociální politika - Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání - Směrnice 76/207/EHS - Článek 3 odst. 1 písm. c) - Vnitrostátní právní úprava usnadňující propouštění zaměstnanců, kterým vznikl nárok na starobní důchod - Cíl podpory zaměstnanosti mladších osob - Vnitrostátní právní úprava stanovící pro vznik nároku na důchod věk 60 let pro ženy a 65 let pro muže. # Věc C-356/09.