Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1973 — Telecom Italia/Endesa/Union Fenosa) (EØS-relevant tekst)