Întrebare scrisă E-2327/10 adresată de Andreas Mölzer (NI) Comisiei. Bumbac modificat genetic