Regulamentul (UE) 2019/977 al Comisiei din 13 iunie 2019 de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, Clonostachys rosea tulpina J1446, fenpirazamină, mefentrifluconazol și penconazol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)