Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 144, 14 czerwiec 2005