Obvestilo Komisije v zvezi z razlago nekaterih pravnih določb revidiranega okvira za reševanje bank v odziv na vprašanja, ki so jih postavili organi držav članic 2020/C 321/01