Oznámenie Komisie o výklade určitých právnych ustanovení revidovaného rámca pre riešenie krízových situácií bánk v reakcii na otázky orgánov členských štátov 2020/C 321/01