Comunicarea Comisiei privind interpretarea anumitor dispoziții legislative din cadrul revizuit de rezoluție bancară ca răspuns la întrebările adresate de autoritățile statelor membre 2020/C 321/01