Komisijas Paziņojums par dažu pārskatītā banku noregulējuma režīma tiesību normu interpretāciju, atbildot uz dalībvalstu iestāžu jautājumiem 2020/C 321/01