Komisijos pranešimas dėl persvarstytos bankų pertvarkymo sistemos tam tikrų teisinių nuostatų aiškinimo, kuriuo atsakoma į valstybių narių institucijų pateiktus klausimus 2020/C 321/01