Písomná otázka E-002415/11 Julie Girling (ECR) Komisii. Ochrana divokého vtáctva