Rådets forordning (EF) nr. 151/2006 af 24. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter