Sprawa T-674/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Port de Bruxelles i Région de Bruxelles-Capitale/Komisja (Pomoc państwa – System zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzony w życie przez Belgię na rzecz belgijskich portów – Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie działalności gospodarczej – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Działalność niemająca charakteru gospodarczego – Odrębny charakter – Selektywny charakter – Artykuł 93 TFUE i art. 106 ust. 2 TFUE)