AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni 2020/C 226/06