Zadeva T-436/05: Tožba, vložena dne 12. decembra 2005 — Ajinomoto proti UUNT