Zaak T-436/05: Beroep ingesteld op 12 december 2005 — Ajinomoto tegen BHIM