Lieta T-436/05: Prasība, kas celta 2005. gada 12. decembrī — Ajinomoto pret ITSB