Kohtuasi T-436/05: 12. detsembril 2005 esitatud hagi — Ajinomoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet