SKRIFTLIG FRÅGA E-2659/02 från Gerhard Schmid (PSE) till kommissionen. Samarbete med icke samarbetsvilliga länder och territorier.