2001/437/EF: Kommissionens beslutning af 8. juni 2001 om fjerde ændring af beslutning 2001/356/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1609)