/* */

Întrebare scrisă E-5829/10 Alain Cadec (PPE) adresată Comisiei. Lupta împotriva sărăciei în raport cu strategia UE 2020