Decyzja Wspólego Komitetu EOG nr 7/98 z dnia 6 marca 1998 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG