EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 7/98 (1998. gada 6. marts), ar kuru groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Eneŕgētika)