Komisjoni määrus (EÜ) nr 848/2005, 2. juuni 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetlusega