Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 153/2005 af 2. december 2005 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen