Kommissionens tillkännagivande om alliansen mellan Lufthansa, SAS och United Airlines (ärendena COMP/D-2/36.201, 36.076, 36.078 - förfarande enligt artikel 85 (ex artikel 89) i EG-fördraget) (Text av betydelse för EES)