Bekendmaking van de Commissie betreffende de alliantie tussen Lufthansa, SAS en United Airlines (zaken COMP/D-2/36.201, 36.076, 36.078 — procedure op grond van artikel 85 (ex artikel 89) van het EG-Verdrag) (Voor de EER relevante tekst)