Zadeva C-349/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 12. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Predhodno odločanje — Trošarine — Direktivi 92/12/EGS in 2008/118/ES — Področje uporabe — Mineralna olja in energenti — Mazalna olja, ki se ne uporabljajo za svoj prvotni namen, ampak kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje — Izključitev — Trošarina, ki se pobira na porabo energentov in ki jo je določila država članica v skladu s pravili iz ureditve usklajene trošarine — Pojem „formalnosti, povezane s prestopom meje“  — Člen 110 PDEU — Krajši rok za plačilo v določenih primerih za nakupe znotraj Skupnosti kot za proizvode pridobljene na nacionalnem trgu)