Cauza C-349/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Trimitere preliminară — Accize — Directivele 92/12/CEE și 2008/118/CE — Domeniu de aplicare — Uleiuri minerale și produse energetice — Uleiuri lubrifiante utilizate în alte scopuri decât drept carburant sau combustibil de încălzire — Excludere — Accize aplicate pentru consumul de produse energetice, impuse de un stat membru în conformitate cu normele proprii regimului accizelor armonizate — Noțiunea „formalități legate de trecerea frontierei”  — Articolul 110 TFUE — Termen de plată mai scurt în anumite cazuri pentru achizițiile intracomunitare decât pentru produsele achiziționate pe piața națională)