Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/128 al Comisiei din 27 ianuarie 2015 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie - 30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc