RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Rapporteur: Jiří Pospíšil