Dom afsagt af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) den 6. marts 2001.