Έκθεση της Επιτροπής - 24η Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας 1999