Dom afsagt af Retten i Første Instans den 7. juni 2005 i sag T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — ordmærket MunichFinancialServices — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)