Sag T-664/19: Rettens dom af 18. november 2020 — Allergan Holdings France mod EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA) (EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket JUVEDERM ULTRA – reel brug af varemærket – brug for varer, for hvilke varemærket er registreret – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001])