Nõukogu otsuses (EL) 2020/649 osutatud muudatusettepanekute tabel 2020/C 167 I/01