SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2898/03 van Helmut Kuhne (PSE) aan de Commissie. Mogelijk ongerechtvaardigd gebruik van EU-middelen in Spanje.