Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1408 на Комисията от 6 октомври 2020 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана, с произход от Индонезия, Китайската народна република и Тайван