Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kontrola uplatňování právních předpisů EU (přezkum Evropského účetního dvora) (stanovisko z vlastní iniciativy)