Sprawa F-82/06: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2006 r. — Duyster przeciwko Komisji