Lieta F-82/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. jūlijā — Duyster pret Komisiju