Становище на Комисията от 11 октомври 2012 година относно плана за погребване на радиоактивните отпадъци, получени при демонтирането на атомната електроцентрала Bugey-1 във Франция, съгласно член 37 от Договора за Евратом