RAPPORT dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) Kumitat għall-Affarijiet Legali Rapporteur: Tiemo Wölken