A Bizottság (EU) 2020/866 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 28.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)