Oikaisu luontoisetuuksien keskimääräisiin kustannuksiin vuonna 2013 (EUVL C 280, 2.8.2016)