Europeiska unionens officiella tidning, C 282, 19 november 2004