SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0456/02 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Tijdelijke stillegging van Hoge Flux Reactor in Petten (NL) vanwege veiligheidsproblemen en beschadiging van de reactorwand.