SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0456/02 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Midlertidig driftsindstilling af højfluxreaktoren i Petten (NL) på grund af sikkerhedsproblemer og beskadigelser af reaktorvæggen.