KIRJALLINEN KYSYMYS E-3591/01 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Luís Elvas ja Portugalin tekstiili- ja vaatetusala.